Erhvervsleasing: Den gode guide

Dette er den komplette guide til dig, som ønsker mere viden om erhvervsleasing i år 2020. Her vil du præsenteres for forskellige leasingløsninger, leasingbegreber, hvad du som leasingtager skal være opmærksom på, og meget mere.

Billede af artiklen: Erhvervsleasing: Den gode guide
Skrevet d. 5. december 2021 · 15 min. læsetid

Leasing er et engelsk udtryk, som vi i mangel på bedre har valgt at adoptere i det danske sprog. Men hvad det helt præcist indebærer, og hvad man skal have styr på inden man indgår i en leasingaftale kan være svært at forstå.

Hvad er erhvervsleasing?

Erhvervsleasing er en mellemting af leje og finansiering af et køretøj. Du er i leasingperioden registreret som bruger af varebilen, imens leasingselskabet eller banken som står som ejer af varebilen.

Ved leasing betaler du som regel en udbetaling, samt en månedlig ydelse for brugen af varebilen. Leasingperiode på henholdsvis 24, 36, 48 eller 60 måneder, alt efter hvad du foretrækker.

Når leasingperioden er afsluttet, afleverer du varebilen tilbage eller køber den til aftalt restværdi, alt efter hvilken leasingtype du vælger. Disse beskrives nærmere i kapitel 2.

Når du søger på leasing, vil du støde på et hav af forskellige leasingbegreber: privatleasing, erhvervsleasing, sæsonleasing, flexleasing, splitleasing, releasing, minilease og flere andre. Denne guide omhandler udelukkende erhvervsleasing.

Erhvervsleasing er når virksomheden indgår en leasingaftale af en varebil eller en personbil. Erhvervleasingsbil.jpg Håndværkere leaser oftest varebiler såsom Ford Transit Custom eller Peugeot Partner, imens kontoransatte leaser mindre bil såsom Ford Mondeo.

Princippet er det samme for alle biler. En bank eller leasingfirma står bag, og du bruger bilen igennem din virksomhed.

Fordele og ulemper ved erhvervsleasing

Om du vælger at lease eller købe din erhvervsbil, afhænger af den enkeltes situation.

Der kan være en række fordele ved at lease i forhold til bilens pris, da leasingselskaber opnår store rabatter på selve bilens pris. Det gør de fordi de kan samle mange ordre fra deres kunder, og derved forhandle en billig pris hos det enkelte bilmærke. Herudover har leasingselskabet mulighed for at indregistrere bilen på det som hedder forholdsmæssige registreringsafgift, hvor du ved kontantkøb er tvunget til at indregistrer på fuld afgift ved køb af bilen. Dette beskrives nærmere i kapitel 5. fordele ulemper leasing.png

Leasingtyper: Finansiel og operationel leasing

Ved erhvervsleasing har du valget mellem operationel- og finansiel leasing når du skal erhverve dig en ny varebil. Kort fortalt kan du sammenligne operationel leasing med leje og finansiel leasing med lånefinansiering. of fi.png

Hvad er Finansiel leasing?

Finansiel leasing er en aftale, hvor man får brugsretten til bilen i en leasingperiode, typisk på 24, 36, 48 og 60 måneder. Finansiel leasing skal ses som en form for lån, hvor de faste månedlige ydelser kan betragtes som en fast afbetaling. Det er derfor nærmere køb end leje af produktet.

Ved finansiel leasing skal du selv hæfte for restværdien. Det betyder at når leasingperioden er endt, er du forpligtet til at købe bilen, eller sælge den videre. fordele og ulemper ved finansiel leasing.png

Når du vælger finansiel leasing, er det vigtig at du er opmærksom på alle leasingtilbuddets tal, som udbetaling, leasingydelse, og ikke mindst restværdi. De har alle betydning for den samlede pris af din varebil.

Derudover er det vigtigt at du forsøger at ramme det antal årlige kilometer som du forventer at køre. Ikke fordi at du skal betales for overføre kilometer, men fordi din restværdi er fastsat ud fra dit valg af kilometer. Har du indgået en leasingaftale, hvor du har valgt 15.000 km årligt, men faktisk har kørt 25.000km årligt, har din bil fået et større slid end forventet. Derfor står du tilbage med restværdi som er sat for højt, da den er baseret på de 15.000 km. Finansiel leasing kan benyttes som leasingmetode både ved nye og brugte varebiler.

Hvad er operationel leasing?

Operationel leasing er mere et lejeforhold frem for køb, da du efter leasingperioden afleverer varebilen tilbage til leasingselskabet.

Du betaler en udbetaling samt en månedlig ydelse. Service- og vedligeholdelsesaftale er oftest inkluderet i leasingydelsen, men du har også mulighed for at tilføje forsikring, dækaftale, vejhjælp mm. alt efter hvad dit leasingselskab har af ydelser.

Operationel leasing kan det være opfattes som en mere bekymringsfri løsning, for dig som ikke foretrækker at skulle køre i brugte varebiler, men ønsker at skifte til ny hvert 2-5 år.

Det er ved operationel leasing vigtigt, at du overholder aftalte kilometer og behandler bilen ordentligt. Hvis du kører over aftalte km, beregnes der er pris pr. overkørte km.

Ved aflevering af bilen, skal den til leasinggennemgang. Er bilen beskadiget, som ikke hører under naturlig slitage, vil du opkrævet en ekstraregning for dette. Du kan dog hos de fleste leasingselskaber tegne en forsikring mod dette. fordele og ulemper ved operationel leasing.png

Hvad er restværdi?

Restværdien i en leasingaftale er varebilens anslåede værdi, når din leasingaftale er udløbet. restværdi formular.gif Den anslåede værdi fastsættes i indgåelsen af din leasingaftale, hvorfor denne værdi kan være forskellig fra den faktiske salgsværdi, da denne først kendes når varebilen videresælges. Jo længere leasingperiode du vælger, jo lavere vil din restværdi være, da din varebil være ældre og dermed mindre værd.

Antallet af kørte kilometer har også betydning for din restværdi, da en varebil som har kørt 100.000 kilometer, er mindre værd end den samme varebil som kun har kørt 70.000 kilometer. restværdi fald ved erhvervsleasing.png Restværdien har stor betydning for din leasingaftale, særligt hvis du har indgået en finansiel leasingaftale, hvor du som leasingtager hæfter for den anslået restværdi, da du forpligter dig til at overtage varebilen efter endt leasingperiode. Derfor er det vigtigt at restværdien fastsættes realistisk fra start, så du ikke står med en restværdi som er højere end varebilens egentlige salgsværdi.

Når du modtager dit tilbud på finansiel leasing af varebil, anbefaler vi forholder dig til restværdien og undersøger om den anslået restværdi virker realistisk, i forhold til en eventuel salgsværdi når leasingperioden er udløbet.

Dette kan du undersøge ved at sammenligne din restværdi med nuværende varebiler til salg. Her er det selvfølgelig vigtigt at kigge på samme varebil, kilometerantal og årgang, således at de sammenligningsgrundlag er ensartet.

Når du modtager dit tilbud, er det også vigtigt at du bliver oplyst om restværdien er inklusiv eller eksklusiv afgift.

Har leasingselskabet indregistreret varebilen på fuld afgift vil restværdien være inklusiv registreringsafgift, hvorimod den vil være eksklusiv registreringsafgift, hvis varebilen er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift. Er restværdien eksklusiv registreringsafgift, skal du huske at indregne en meromkostning til registreringsafgift.

Registreringsafgift og grøn ejerafgift ved erhvervsleasing

I Danmark betaler vi som bilejere forskellige afgifter, for at må benytte vores køretøjer på landets veje. Af de afgifter som tilhører køretøjet, betaler vi registreringsafgift samt en årlig afgift som på nyere biler hedder grøn ejerafgift. Disse afgifter vil du blive præsenteret for i dette afsnit.

Registreringsafgift

Registreringsafgift er den bilafgift, som du med bopæl i Danmark, betaler for at gøre brug af et køretøj, på færdselslovens område.

Når du køber en varebil, betaler du det man kalder varebilens stålpris + registreringsafgift + moms. Ved køb af varebilen betaler du fuld registreringsafgift, dvs. at du fra begyndelsen betaler registreringsaften, for hele bilens levetid.

Ved erhvervsleasing har leasingselskabet mulighed for at betale registreringsafgiften i rater, hvilket hedder forholdsmæssig registreringsafgift, som beskrives mere detaljeret nedenfor. Man kan også betale den fulde afgift ved erhvervsleasing. Vælger du Finansiel leasing giver det mest mening at betale den fulde afgift, hvorimod at forholdsmæssig afgift er en bedre løsning til operationel leasing.

Ny registreringsafgift til varevogne

D. 18 december 2020 trådte en ny lov i kræft om ændring af registreringsafgiften. Kort fortalt er målet med den nye registreringsafgift, at få folk til at køre mere grønt.

Satserne for den nye registreringsafgift deler sig ved kassebiler over og under 3 tons. For dem over 3 tons er der et loft på, hvor meget du skal betale i afgift. På dem under 3 tons er der intet loft.

Især CO2 emission påvirker registreringsafgiften på biler under 3t. Du skal fremover betale 250,- pr CO2 g/km du udleder ift. WLTP.

Den nye registreringsafgift beregnes ud fra varebilens afgiftspligtige værdi, som er varebilens forhandlerudsalgspris inklusiv moms + dit tilvalg af fabriksmonteret udstyr inklusiv moms, og CO2 emission.

ny registreringsafgift.png

Ift. tidligere registreringsafgift:

  • De små kassebiler (under 3 tons) er steget meget i registreringsafgift pga CO2 satserne og intet loft.
  • De større kassebiler (over 3 tons) er blevet billigere, da de i praksis alle rammer loftet på 47.000 kr. Tidligere var loftet. 56.800 kr.

Forholdsmæssig registreringsafgift ved erhvervsleasing

Når du leaser en varebil af et leasingselskab, har leasingselskabet mulighed for at indregistrere varebilen på det som hedder forholdsmæssig registreringsafgift. Helt konkret betyder det at leasingselskabet har lov til at dele registreringsafgiften op i rater, i stedet for at betale hele beløbet ved starten, illustreret nedenfor: forholdsmæssig registreringsafgift.png

Satserne for de forskellige rater er:

satser for de forskellige rater.png

Herudover betaler leasingselskabet renter af den restafgift som staten ikke får i kassen, altså forskellen mellem den forholdsmæssige registreringsafgift og den fulde registreringsafgift.

At lease din varebil på denne måde, kan betales sig for dig som ønsker at have en varebil i 2 – 5 år, da du eksempelvis kun betaler hhv. 39% af varebilens registreringsafgift ved en leasingperiode på 3 år.

Når leasingperioden er udløbet, kommer varebilen tilbage uden afgift til enten os eller dig, alt efter om der er indgået en operationel eller finansiel leasingaftale. Det kan være en fordel at varebilen er uden afgift, hvis vi ønsker at sælge den videre, da vi både kan sælge den i Danmark men også i udlandet.

Ønsker vi at beholde varebilen, kan vi vælge at indregistrere den på fuld registreringsafgift ud fra en helt ny beregning. Vi kan også vælge at lave en ny leasingaftale af den brugte varebil på forholdsmæssig registreringsafgift, således at vi kun betaler 0,5% af den afgiftspligtige værdi, da varebilen jo er ældre end 36 måneder.

Grøn ejerafgift og erhvervsleasing

Når du leaser en varebil, er det dig som bruger af varebilen som har ansvar for betaling af grøn ejerafgift.

Du betaler halvårligt grøn ejerafgift via en opkrævning fra skat. Afgiften fastsættes efter dit køretøjs brændstofforbrug, forstået på den måde, at jo længere kilometer din bil køre pr. liter, jo lavere vil din grønne ejerafgift være.

Du kan beregne den grønne ejerafgift på SKATs hjemmeside, via dette link Skats hjemmeside

Serviceaftale og garanti

Når du leaser en ny varebil, er du altid underlagt den fabriksgaranti som gælder for det enkelte bilmærke. Det er dog en betingelse for at garantien er gældende, at man overholder de periodiske serviceeftersyn.

En let måde at få foretaget og overholdt serviceeftersynene, er ved at tegne en serviceaftale med leasingselskabet, således at din servicebetaling allerede indgår i din leasingydelse.

Leasingselskaberne har ofte tegnet landsdækkende aftaler med serviceværksteder, således at du altid har et serviceværksted i nærheden af dig.

Serviceaftale er oftest obligatorisk ved operationel leasing, da det er leasingselskabet som får varebilen tilbage efter endt leasing, hvorfor de gerne vil have en forsikring på at service er overholdt. Ved finansiel leasing er serviceaftale ofte valgfri, da man selv overtager varebilen efter endt leasing.

Der er ingen fælles standarder inden for garanti på varevogn leasing. Her er det bilmærkerne som selv beslutter hvor meget deres garanti skal dække, og hvor lang en periode garantien skal dække.

Garantierne dækker materiale og bearbejdningsfejl. Nogle bilmærker har ubegrænset kilometergaranti på reservedele, altså sliddele. Derudover bortfalder garantien hvis ikke man overholder de periodiske serviceeftersyn.

Nedenfor vil du se en liste over garantier for de biler vi har hos Kassebil.dk Garanti ved varebiler hos Kassebil.dk.png

Forsikring ved erhvervsleasing

Når du erhvervsleaser en varebil, har du ansvar for at varebilen er forsikret, nøjagtigt som når du selv ejer bilen. Når du leaser en varebil, skal være dækket på følgende måde:

  • Ansvarsforsikring – som er lovpligtig på alle køretøjer i Danmark, og som dækker eventuelle skader på passagerer og andre personer ved trafikuheld, herunder deres køretøjer og ting.
  • Kaskoforsikring – vil kræves af de fleste leasingselskaber, som dækker skader på din egen varebil, hvis den får skade i et uheld eller hvis den bliver stjålet.

Derudover har du ved flere leasingselskaber mulighed for at tegne:

  • Afleveringsforsikring – som dækker hele eller dele af den eventuelle regning som kan forekomme ved tilbagelevering af den leasede varebil. Her skal varebilen til leasinggennemgang, hvor skader som ikke kan tilskrives almen slitage og brug, vil blive opkrævet af leasingtageren.

Papegøjeplader og beskatning af fri bil

Farven på danske nummerplader inddeles efter bilens type.

nummerplade.png

Som illustreret ovenfor, er varebiler på gule nummerplader udelukkende til erhvervsmæssig brug, hvor du altså kun må køre i den, så længe at det er i virksomhedens ærinde. Det er desuden et lovkrav at der på alle gulplade varebiler skal være synligt firmanavn og cvr nummer klistret på varebilen.

Ønsker du at benytte varebilen privat, er der to muligheder for at lovliggøre dette. Den ene mulighed er køb af dagsbeviser, som giver tilladelse til at benytte gulpladebilen privat i et døgn fra 00:00 til 23.59.

Disse dagsbeviser kan for varebiler under 3 tons, købes for 225 kr. pr. bevis. Der kan købes op til 20 dagsbevis årligt, som nemt kan købes via appen ”dagsbevis”, som både findes i App Store eller Google Play.

Betaler du som arbejdsgiver dagsbeviset for din medarbejder, skal din medarbejder beskattes af beløbet. Herudover skal du være opmærksom på at du ikke har momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.

Udover dagsbeviser kan du vælge at indregistrere varebilen på hvide-gule plader også kaldet papegøjeplader, som tillader dig både at benytte varebilen til privatkørsel og erhvervskørsel.

Som privatperson vil du blive beskattet af den skattemæssige værdi samt et miljøtillæg. Som virksomhed vil du ved papegøjeplader blive opkrævet en ekstra afgift ved navn privatbenyttelsesafgift, samt at dit momsfradrag ved papegøjeplader vil være mindre end ved gule plader.

Illustration af privatpersonens betaling og virksomhedens betaling.

privat og erhvervskørsel.png

Beskatningen for medarbejderen

Den skat som du betaler for at køre privat i virksomhedens varebil, hedder værdi af fri bil. Hertil kommer et miljøtillæg, som vil blive lagt oveni den skattemæssige vurdering. Denne samlede beskatning betaler du over i løn, og vil derfor figurere på din lønseddel. Når du leaser din varebil, vil du blive oplyst hvad beskatningsgrundlaget på varebilen er.

Når skatten er betalt, er der ingen begrænsninger for hvor meget du må køre i bilen. Herudover er der også en række driftsmæssige udgifter som kan afholdes af virksomheden:

driftmæssige udgfter ved erhvervsleasing.png

Beregningen af skatten Skatten beregnes forskelligt alt efter om varebilen er under eller over 36 måneder. Den skattepligtige værdi ved varebiler under 36 måneder regnes ved:

  • 25% af bilens værdi op til kr. 300.000 (dog minimum 160.000)

Herefter

  • 20% af den resterende del af bilens værdi på over 300.000 Når samme varebil bliver mere end 36 måneder, skal du gøre samme beregning, dog hvor udgangspunktet kun er 75% af nyvognsprisen.

Ser eksempel:

Beregningen af skatten.png

Anskaffer du en varebil som er over 36 måneder, vil det være købsprisen som er grundlag for beregningen, dog minimum kr. 160.000.

Miljøatillæg

Udover den skattemæssige værdi, tillægges også et miljøtillæg, som udgør den årlige ejerudgift + 50%. Dvs. betaler du kr. 5.000 i årlig ejerudgift, vil miljøtillægget udgøre kr. 7.500 årligt.

Privatbenyttelsesafgift og moms ved papegøjeplader

Som tidligere nævnt har papegøjeplader også betydning for virksomheden i form af an afgift som hedder privatbenyttelsesafgift. Denne afgift bliver opkrævet af virksomheden sammen med den grønne ejerafgift. Er varebilen leased vil du således kun blive opkrævet for 50% af den fulde privatbenyttelsesafgift. Satserne for privatbenyttelsesafgift i 2020 er:

privatbenyttelsesafgift.png

Virksomhedens mulighed for at fratrække moms afhænger også af hvilke nummerplader som er på varebilen. Er varebilen på gule plader kan virksomheden få fradrag for den fulde moms på udbetaling, leasingydelse samt driftsomkostningerne. Er varebilen på papegøjeplader og benyttes til kombineret privat- og erhvervskørsel, kan virksomheden få fradrag for 1/3 af momsen, dog stadigvæk fuldt fradrag for driftsomkostninger.

Kreditgodkendelse og erhvervsleasing uden udbetaling

Ved alle leasingaftaler skal der ske en kreditgodkendelse af leasingtager. Denne kreditgodkendelse foretages af leasinggiver, altså leasingselskabet.

Er virksomheden en enkeltmandsvirksomhed eller interessentvirksomhed, hvor man i forvejen hæfter personligt, vil leasingselskabet foretage en kreditvurdering ud fra både virksomheden og ejerens økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

Denne kreditvurdering foregår ved at leasingselskabet får adgang til ejernes personlige skattemappe.

Er virksomheden et ApS eller A/S, vil leasingselskabet kreditvurdere virksomheden ud fra de offentlig liggende regnskaber.

Har leasingselskabet behov for yderligere sikkerhed til indgå en leasingaftale, kan en betingelse være at virksomhedsejer hæfte som selvskyldnerkautionist. Det betyder at hvis virksomheden går konkurs, eller bliver ude af stand til at betale, så kan leasingselskabet kræve betaling af selvskyldneren.

Erhvervsleasing uden udbetaling

Det er forskelligt fra de enkelte leasingudbydere om det er muligt at indgå en leasingaftale uden udbetaling ved opstart.

Hos kassebil.dk er det muligt at erhvervslease uden udbetaling, hvilket kan være rart for din likviditet. Omvendt skal man være indstillet på at den udbetaling, som man slipper for at betale, vil blive indlagt i leasingydelsen og derved pålagt renter.

Hvilken størrelse udbetaling du ønsker, aftaler du med det enkelte leasingselskab.

Hvad der kan lade sig gøre, afhænger af din økonomiske situation, da en leasingaftale som beskrevet ovenfor kræver kreditgodkendelse af leasingselskabet.

Er du en etableret virksomhed på mere end 2-3 år, med en fornuftig økonomi og regnskab, vil leasingselskaber som udgangspunkt tillade en lille eller slet ingen udbetaling.

Er du nystartet kan leasingselskabet bede om en større udbetaling, eller alternativt at du hæfter som selvskyldnerkautionist. For leasingselskabet handler det om sikkerhed for den finansiering som de tilbyder.

Indlægget er skrevet af

Kasper Egge

Jeg skriver om alt der vedr. kassebiler.

Del denne artikel
facebook